PREZENTACIJE: XVII MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

simpozij 

SPONZORI XVII MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA

 1. Kemal Kozarić: Potencijalni rizici za finansijsku stabilnost u BiH
 2. Ljubo Jurčić: Članstvo i pristupanje EU
 3. Miro Džakula, Bojan Danon: Neodrživost budžeta u BiH – prepreka za stabilizaciju
 4. Belma Čolaković: Monetarna politika kao bitan element ekonomske politike u BiH – stanje i perspektive
 5. Vedad Silajdžić:Pravni mehanizmi kao stvaranje konkurentskih prednosti
 6. Hajrudin Hadžimehanović: Mogući pravci reformi direktnih poreza u FBiH
 7. Danimir Gulin: Zadaci računovodstvene profesije u malim poduzećima u okviru standarda i direktiva EU
 8. Ibrahim Okanović: Inovacije i rukovođenje revizorskim institucijama u 21. stoljeću
 9. Silvije Orsag:Korporacijsko upravljanje i stimulacija menadžera
 10. Sanela Agačević:Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?
 11. Fuad Balta: Nova rješenja za efikasniju registraciju i finansijsku konsolidaciju poslovnih subjekata u FBiH
 12. Amir Karalić: Mjerenje učinkovitosti porezne administracije
 13. Dinka Antić: Nova pravila oporezivanja “usluga na daljinu” od 2015. u funkciji kreiranja jednostavnijeg i pravednijeg sistema PDV-a u EU
 14. Adnan Rovčanin, Amir Topalović: Finansijske inovacije (izvedenice) i mogućnosti primjene u zemljama u tranziciji
 15. Džafer Alibegović: Tržiste kapitala u BiH i regiji – postkrizne perspektive razvoja
 16. Damir Zaklan: Nestandardna monetarna politika u savremenom svijetu
 17. Mersud Ferizović: Globalne promjene i promjene na finansijskim tržištima: uticaj na  privredni razvoj i razvoj finansijskih tržišta
 18. Đinita Fočo: Primjena novog Zakona o javnim nabavkama i utjecaj na trenutno stanje u ovoj oblasti
 19. Velma Pijalović: Mogući pravci reformi u zdravstvenom sektoru BiH
 20. Zijad Krnjić: Pravci reformi penzijskog sistema u FBiH u narednom periodu
 21. Meliha Bašić, Ševala Isaković-Kaplan:Posljedice neažuriranja MRS i MSFI u FBiH
 22. Igor Živko: Globalne promjene u financijskom okruženju – izazovi računovodstvu
 23. Boris Tušek: Aktualna pitanja djelovanja interne revizije kao instrumenta korporativnog upravljanja
 24. Reuf Kapić: Opravdanost – ne opravdanost primjene koncepta fer vrijednosti i revalorizacije u Bosni i Hercegovini
 25. Lajoš Žager, Sanja Sever: Specifičnosti zakonske revizije subjekata od javnog interesa
 26. Josipa Grbavac:Trendovi u izvještavanju poslovnih subjekata
 27. Jozo Piljić: Modeli za predviđanje poslovnih poteškoća
 28. Milić Simić: Valutna klauzula kod ugovora o kreditu