Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH

U “Službenim novinama FBiH” broj 53/15 od 10.7.2015. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH.

Ovim Pravilnikom se propisuje način uplate javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravilnik je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama FBiH”. Izmjene Pravilnika možete preuzeti klikom OVDJE