PRAVILNIK O FINANSIJSKOM IZVJEŠTAVANJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

U „Službenom glasniku“ BiH, broj 25/15 od 24.03.2015. godine, objavljen je Pravilnik o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj finansijskih izvještaja, uputstva za sačinjavanje periodičnih finansijskih izvještaja i godišnjeg finansijskog izvještaja, periodi za koja se sastavljaju, te način i rokovi izrade periodičnih i godišnjeg finansijskog izvještaja institucija Bosne i Hercegovine.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i iste su dužni provoditi institucije Bosne i Hercegovine upisane u Registar budžetskih korisnika u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: budžetski korisnici).

Pravilnik će se primjenjivati od 01.01.2015. godine, počev od dana objave na web stranici ovog ministarstva.