Poziv obveznicima da ažuriraju podatke – UINO

Jedna od aktivnosti koje Uprava za neizravno oporezivanje provodi jeste unaprjeđenje pouzdanosti podataka u Jedinstvenom registru obveznika neizravnih poreza.

Naime, obveznici neizravnih poreza dužni su Upravi prijaviti svaku promjenu podataka iz Registra u roku od osam dana po nastupanju promjene. Ukoliko se radi o promjeni podataka koji su sadržani u ranije izdatom rješenju i uvjerenju donosi se rješenje o upisu promjene podataka u Registru u roku od 30 dana od dana prijave promjene i izdaje se novo uvjerenje, sukladno članku 32. stavak (1) i (3) Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza („Službeni glasnik BiH“ br. 51/12 i 68/16). Zahtjev za promjenu podataka iz Jedinstvenog registra (JR) obveznika neizravnih poreza podnosi se u slobodnoj formi nadležnom regionalnom centru – Odsjek za poreze – Grupa za podršku.

Budući da smo, temeljem urađenih analiza, utvrdili da su pojedini podatci koji su dostupni u Registru netočni, UNO je, koristeći interne i eksterne podatke (podatci poreznih uprava, APIF i FIA), identificirala određeni broj poreznih obveznika kod kojih postoji razlika u prijavljenoj adresi i odgovornoj osobi u JR obveznika neizravnih poreza i u registru poreznih uprava.

S obzirom da se u navedenoj grupi poreznih obveznika nalazite i Vi, ovim putem Vas pozivamo da još jednom pregledate svoje podatke koje ste prijavili UNO, a koji se nalaze u Registru, te da nam dostavite ažuriranu informaciju o podatcima koji su se u međuvremenu izmijenili.

Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od zaposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za neizravno oporezivanje:

  • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
  • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797;
  • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040;
  • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084;
  • Središnji ured – kontakt telefon: 051/335-196 u periodu od 13-14 sati svaki radni dan.

Pored ovih kontakt telefona, uvijek se možete obratiti i putem info mail adrese: info@uino.gov.ba ili putem telefona info-linije: 051/335-256, 051/335-257, 051/335-197, 051/335-182.