Poziv kandidatima za pohađanje obuke za sticanje zvanja

feb revicon poslovna

.

.

Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Ekonomski fakultet u Sarajevu – Poslovna akademija,  „Revicon” d. o. o. i  „FEB” d. d., objavljuju

.

 P O Z I V

KANDIDATIMA ZA POHAĐANJE OBUKE ZA STICANJE ZVANJA

 

a)    certificirani računovodstveni tehničar

b)    certificirani računovođa

c)     ovlašteni revizor

 

1)      Ukupan fond časova po modulima:

a) certificirani računovodstveni tehničar 40 časova
b) certificirani računovođa 60 časova
c) ovlašteni revizor 80 časova

2)  Cijena obuke po kandidatu sa uključenim PDV-om:

a) certificirani računovodstveni tehničar, po predmetu 250,00 KM
b) certificirani računovođa, po predmetu 480,00 KM
c) ovlašteni revizor, po predmetu 650,00 KM

Popust od 10% odobravamo za kandidate koji pohađaju cijeli modul.

3)  Mjesto održavanja obuke:

Sarajevo, Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ul. Skenderija 70

4)  Početak obuke:

16. oktobra/listopad 2014. godine

5)  Termini održavanja obuke:

Četvrtak i petak u poslijepodnevnim časovima i dani vikenda (subota i nedjelja) cjelodnevno

6)  Certifikat:

Nakon završene obuke kandidati dobivaju certifikat o završenoj obuci

7)  Uplata:

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu,

Račun broj: 161 00000 474 800 56 kod Raiffeisen Bank DD Sarajevo

8)  Dodatne informacije i prijave:

Poslovna akademija: telefon 033 564 354; fax 033 564 371; E-mail lela.grubesic@efsa.unsa.ba

Revicon:                  telefon 033 720 599; fax 033 720 583; E-mail revicon@revicon.info

FEB:                        telefon 033 215 802; fax 033 204 676; E-mail feb@feb.ba

U skladu sa Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, ispitni rok za gore navedena zvanja će se održati u novembru/studenom 2014. godine.