Povećane akcize na cigarete u BiH – Nema dogovora o povećanju akciza na naftne derivate i pivo

cigareteUpravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH odlučio je juče da izvještaj Radne grupe o povećanju akciza na naftne derivate, pivo i cigarete dostavi entitetskim vladama na izjašnjenje, s obzirom da nije postignuto usaglašeno rješenje o kome bi UO UINO mogao odlučivati u okviru svog mandata, saopćeno je iz UIO BiH.
UO UINO donio je Odluku o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i duhan za pušenje za 2016. godinu koja će se primjenjivati od 1. januara 2016. godine.

Prema usvojenoj odluci mininimalana akciza na cigarete iznosiće 2,23 KM po kutiji cigareta, dok će posebna akciza za pakiranje od 20 komada cigareta iznositi 1,20 KM. Akcize na duhan za pušenje biće u visini 80% minimalne akcize i iznosit će 89,20 KM po kilogramu.

Poreski obveznici i prometnici cigaretama dužni su popisati zatečene zalihe, te do 17. januara 2016. godine uplatiti razliku između obračunate i već uplaćene akcize.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju carinske tarife za 2016. godinu na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

UO usvojio je Odluku o količinama dizel goriva na koje se ne plaća putarina, čime se pomaže proizvodnja u rudnicima u oba entiteta.

IZVOR: eKapija