Parlament FBiH usvojio četiri zakona po hitnom postupku

parlament_fbih_tabla (1)

Usvojeni su Zakon o dopuni Zakona o Poreznoj upravi FBiH, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, Zakon o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira, te Zakon o izmjenama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Rasprava se jedino vodila oko Zakona o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira, a odbijena su tri amandmana Demokratske fronte.

Usvajanjem Zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode produžavaju se rokovi za isplate zateznih kamata.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, navela je Vlada u obrazloženju, ranijim Zakonom o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate došlo je do povećanja naplate javnih prihoda, te se isto očekuje i novim Zakonom o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate.

IZVOR: Federalna.ba