OMOGUĆENE PRIJAVE NA VIDEO WEBINAR NA TEMU SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

VIDEO WEBINAR

”NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI”

 

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo otvara nove prijave za video webinar na temu primjene novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti. U pitanju je snimak webinara održanog 13.03.2024. godine.

Cilj edukacije jeste da se učesnicima kroz interaktivan rad i predavanja vrhunskih stručnjaka iz oblasti primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti, prezentuju najznačajnije odredbe novog Zakona i razlike u primjeni u odnosu na ”stari” Zakon.

Cijena: 150,00 KM sa PDV-om za online webinar

Predavači:
– prof. dr. sc. Željko Rička
– doc. dr. sc. Edin Glogić
– mr. Denis Zukić

Po pregledu webinara učesnici će putem e-maila biti dostavljen Certifikat o prisustvu na edukaciji iz oblasti pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane profesionalne edukacije u računovodstvenoj profesiji.

Prijava na edukaciju je obavezna 

Prijava na edukaciju

Nakon što izvršite prijavu za webinar, blagovremeno ćemo vam dostaviti uputstvo i korisničke podatke za pregled webinara. Webinar možete pregledati u periodu od tri dana od dana dobijanja korisničkih podataka, bez ograničenja broja pregleda.

 

SADRŽAJ EDUKACIJE

NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

 • Razlike ”starog” i ”novog” Zakona
 • Pojam i definicije koje se odnose na pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti
 • Obveznici provođenja mjera za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (finansijske institucije, osiguravajuća društva, revizorska društva, računovodstvene agencije, porezni savjetnici…)
 • Mjere, radnje i postupci koje preduzimaju obveznici
 • Procjena rizika od strane obveznika
 • Mjere identifikacije i praćenja klijenata, mogući izuzeci
 • Određivanje i utvrđivanje identiteta pravnih lica, fizičkih lica i obrtnika
 • Zabrana uspostavljanja poslovnog odnosa
 • Kontinuirano praćenje poslovnih aktivnosti klijenta
 • Postupanja kod neuobičajenih transakcija, transakcija sa politički eksponiranim licima, klijentima visokorizičnih zemalja…
 • Ograničenja plaćanja gotovinom
 • Obaveza prijavljivanja sumnjivih transakcija
 • Softver za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti – AMLS
 • Obaveza imenovanja ovlašteno lice i jednog ili više zamjenika ovlaštenog lica
 • Upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
 • Obveza vođena evidencija od strane obveznika
 • Kaznene odredbe

PRANJE NOVCA, TEHNIKE PROVOĐENJA I MOGUĆNOST SPREČAVANJA – FORENZICKI PRISTUP

 • Proces pranja novca
 • Metode i tehnike pranja novca
 • Borba protiv pranja novca
 • Sprečavanje posljedica i suočavanje sa posljedicama
 • Smjernice za pokazatelje sumnjivih transakcija
 • Aktivnosti forenzičkog revizora u otkrivanju prevara vezanih sa pranjem novca

Sve potrebne informacije na telefon:
033/ 215-802

email: feb@feb.ba