OMOGUĆENE PRIJAVE NA NAJGLEDANIJE WEBINARE U 2023. GODINI

Zbog učestalih upita u vezi sa pregledom ranijih webinara, kao i mogućnosti ostvarivanja dodatnih bodova kontinuirane edukacije, omogućili smo prijave na najgledanije webinare koji su se održali u toku 2023. godine.

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati od dana prijave pa do 31.12.2023. godine. Nakon što izvršite prijavu na webinar, kolege će vam blagovremeno dostaviti pristupne podatke za pregled.

Webinar se priznaje kao kontiniurana edukacija u računovodstveno-revizijskog profesiji i boduje se sa 7 bodova.

Cijena webinara iznosi 80,00 KM za pretplatnike časopisa i 100,00 KM za ostale učesnike.

 

PREGLED WEBINARA ZA 2023. GODINU

WEBINAR DECEMBAR 2023. GODINE

 • NEOPOREZIVE ISPLATE ZAPOSLENICIMA (postupanja nakon izmjena Pravilnika o porezu na dohodak)
 • PRIPREMNE RADNJE ZA IZRADU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2023. GODINU
 • AMORTIZACIJA, SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA I NOVO MIŠLJENJE FMF
 • NEFINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE
 • PRIPREMNE RADNJE ZA SAČINJAVANJE POREZNIH PRIJAVA FIZIČKIH LICA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR NOVEMBAR 2023. GODINE

 • IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • PRAKTIČAN PRIKAZ NABAVKE ELEKTRONSKOG POTPISA UINO (OBAVEZA OD 01.01.2024.)
 • OBAVEZE I PRAVA PROISTEKLA IZ OTKAZA UGOVORA O RADU
 • RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN NEKRETNINA
 • RAČUNOVODSTVENE PREVARE I PREVARE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE 

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR – NOVEMBAR 2022. GODINE (PROCJENITELJI)

 • PROCJENA VRIJEDNOSTI NEMATERIJALNE IMOVINE
 • PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
 • TEST NA UMANJENJE VRIJEDNOSTI UZ PRIMJENU MRS-a 36
 • RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POVEĆANJA/SMANJENJA VRIJEDNOSTI IMOVINE

Napomena: cijena webinara za ovlaštene procjenitelje iznosi 90,00 KM za pretplatnike i 110,00 KM za ostale učesnike.

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR – OKTOBAR 2023. GODINE

 • NOVI e-KIF i e-KUF
 • DIGITALNO POTPISIVANJE PDV PRIJAVA (savjeti za ispravno popunjavanje ugovora, prijave zastupnika i ostalih dokumenata)
 • ZAKON I ODLUKE VEZANE ZA DEVIZNO POSLOVANJE
 • OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR – SEPTEMBAR 2023. GODINE

 • NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u I DRUGE AKTUELNOSTI
 • POREZNI I PRAVNI TRETMAN ANGAŽMANA LICA PO RAZLIČITIM UGOVORIMA (privremeni i povremeni poslovi, stručno osposobljavanje, angažman studenata – studentski servisi, volonteri, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu, menadžerski ugovor…)
 • POREZNI TRETMAN ISPLATA FIZIČKIM LICIMA PO RAZLIČITIM OSNOVAMA
 • ANGAŽMAN STRANACA, RAD KOD INOSTRANIH PRAVNIH LICA I RAD U INOSTRANSTVU
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

 

WEBINAR – MAJ 2023. GODINE (OVLAŠTENI PROCJENITELJI)

 • UVOD U STANDARDE PROCJENE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA – PRAKTIČAN OSVRT PROCJENE VRIJEDNOSTI
 • PROCJENA VRIJEDNOSTI NA OSNOVU TRŽIŠNOG PRISTUPA POMOĆU MSPV
 • PROCJENA VRIJEDNOSTI NA OSNOVU TROŠKOVNOG PRISTUPA POMOĆU MSPV

Napomena: cijena webinara za ovlaštene procjenitelje iznosi 110,00 KM za pretplatnike i 130,00 KM za ostale učesnike.

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR – MAJ 2023. GODINE (UINO)

 • POPUNJAVANJE PDV PRIJAVE KROZ PRIMJERE, SA POSEBNIM OSTVRTOM NA POLJA KRAJNJE POTROŠNJE
 • ISPORUKE OSLOBOĐENE OBRAČUNA PDV-a
 • OBRAČUN PDV-A U SLUČAJU PROMETA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA PO NOVOM PRAVILNIKU O PRIMJENI ZAKONA O PDV-U
 • PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV-A KROZ PRIMJERE
 • INSTRUKCIJA O POSTUPKU OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA CARINE I POREZA – IPA III
 • PLAĆANJE I ODGODA PLAĆANJA PDV-a
 • PRAVA I OBAVEZE OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA U POSTUPKU KONTROLE
 • PROMOCIJA KNJIGE: „Praktična primjena PDV-a u Bosni i Hercegovini“
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR – FEBRUAR 2023. GODINE

 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA I PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2022. GODINU
 • IZMJENE KOLEKTIVNIH UGOVORA I OBRAČUN NAJNIŽE PLAĆE
 • IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

PRIJAVA NA WEBINAR