ODLUKA O VISINI STOPE KOMPENZATORNE KAMATE ZA PERIOD OD 01. JULA 2013. GODINE DO 31. DECEMBRA 2013. GODINE

Temeljem člana 317. stava 2. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 63a/04, 60/06 i 57/08) i člana 14. stava 3. Zakona o sistemima indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na 135. sjednici, održanoj 05.07.2013. godine, donio je

ODLUKU

O VISINI STOPE KOMPENZATORNE KAMATE ZA

PERIOD OD 01. JULA 2013. GODINE DO 31.

DECEMBRA 2013. GODINE

 

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina stope kompenzatorne kamate za period od 01. jula 2013. godine do 31. decembra 2013. godine

Član 2.

Visina stope kompenzatorne kamate za period iz člana 1. ove odluke iznosi 12 %.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivat će se od 01. jula 2013. godine.

 

IZVOR: „Službeni glasnik BiH“ broj 57/13 od 22. 7. 2013. godine