ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU

Na osnovu člana 82. stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 85. sjednici održanoj 31.10.2013. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2014. GODINU


I

U cilju osiguranja sredstava federalne solidarnosti, za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji Federacije, u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, u 2014. godini, izdvajat će se 10,2% od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

II

Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćuju se na račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu izdvojenih sredstava fonda solidarnosti određenih Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 41/09, 46/09, 56/09, 63/09, 77/09, 2/10, 10/10, 25/10, 40/10, 50/10, 67/10 i 77/10), po važećim stopama, te se usmjeravaju u  slijedećem omjeru, i to:

89,8% na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona od ukupno obračunatog iznosa,

10,2% na propisani račun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

III

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o ovoj odluci i to u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke saglasno članu 82. stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama“, a primjenjivat će se od 01.01.2014. godine.

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“, broj 92/13 od 22.11.2013. godine