Od 01. avgusta 2013. godine na snazi novi Cjenovnik poštanskih usluga

postaJavno preduzeće “BH Pošta” dalo je saglasnost na novi cjenovnik poštanskih usluga, koji će od 1. avgusta biti jedinstven za cijelo područje Bosne i Hercegovine.

Polazna osnova za usklađivanje cjenovnika je utvrđena osnovna cijena standardiziranog pisma, mase do 20 grama, u iznosu 0,90 konvertibilnih maraka, na osnovu koje su izračunate cijene ostalih poštanskih usluga.

Novi cjenovnik, koji je proizašao iz Odluke Agencije za poštanski promet BiH, koja podrazumijeva da tarife rezervisanih poštanskih usluga moraju biti transparentne i jednake na cijelom području BiH, obavezao je javne poštanske operateratere da svoje postojeće cjenovnike usklade s Odlukom, što do sada nije bilo jedinstveno riješeno.

Stupanjem na snagu novog cjenovnika poštanskih usluga, sva tri javna poštanska operatera u BiH (JP “BH pošta” d.o.o. Sarajevo, “HP Mostar” i “Pošte Srpske” AD Banja Luka) imaće jedinstven cjenovnik i nomenklaturu poštanskih usluga.

Obavještenje Javnog preduzeća „BH Pošte“ u vezi sa novim cjenovnikom poštanskih usluga, možete pogledati preko linka http://www.posta.ba/vijesti/1/0/120.html