Objavljene izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama

U ”Službenom glasniku BiH” broj 59/22 od 02.9.2022. godine, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Izmjene i dopune možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/WSYn8ifsOUI=

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivat će se protekom tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu, osim odredbi:
a) novih čl. 4a. i 4b. Zakona, koji se dodaju članom 3. ovog zakona, koji se primjenjuju od dana pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji;
b) novih st. (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) i (13), kojim se, u skladu s članom 33. ovog zakona, dopunjava član 75. Zakona, koje se primjenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Na predstojećem webinaru jedna od tema webinara će biti i ”Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama”. Predavač na webinaru je gospodin Admir Čebić, Pomoćnik Direktora za pravne poslove i poslove obuke i analize u Agenciji za javne nabavke BiH. Program webinara možete pogledati na sljedećem linku PROGRAM WEBINARA