Objavljen Zakon o privrednim društvima

U „Službenim novinama“ broj 81/15 od 21.10.2015. godine, objavljen je Zakon o privrednim društvima. Ovim zakonom uređuje se osnivanje, poslovanje, upravljanje i prestanak privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a počet će se primjenjivati nakon isteka 60 dana od dana stupanja na snagu. Danom početka primjene ovog zakona prestaje važiti Zakon o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, isp. 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, isp. 88/08, isp. 7/09, 63/10 i 75/13).

Odredbe ovog Zakona biti će detaljnije pojašnjenje na novembarskom seminaru u organizaciji FEB dd.

Zakon o privrednim društvima možete preuzeti preko sljedećeg linka ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA