Obavještenje UINO povodom elementarne nepogode

infoPovodom elementarne nepogode i proglašenja vanredne situacije od strane vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta obavještavaju se obveznici indirektnih poreza da se, u skladu sa odredbama propisanim članom 11. stavovima 3., 6. , 7. i 8. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj: 93/05, 21/06, 60/06, 60/07,100/07, 35/08 i 65/10), mogu obratiti zahtjevom za prisustvo predstavnika nadležnih organa radi utvrđivanja obima pretrpljene štete.

Nakon završenih radnji utvrđivanja manjka nastalog uslijed elementarne nepogode obveznici mogu dostaviti kopiju zapisnika i popisnih lista u prostorije protokola nadležnih regionalnih centara UINO BiH, kako bi Uprava postupila u skladu sa važećim propisima.

 

IZVOR: www.uino.gov.ba od 19.5.2014. godine