Novi obrazac: Obrazac EP

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 15. sjednici, dana 17.06.2015. godine propisao je Uputstvo i obrazac za vođenje evidencija o poslodavcima, plaćama i iznosu posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom (Obrazac EP).

Obrazac EP propisan je u cilju uspostave i vođenja evidencije o poslodavcima, plaćama i iznosu posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom, kako bi Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom poslužile kao osnova podataka koji će se koristiti za provođenje politike razvoja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja ove grupacije građana u FBiH, kao i u cilju praćenja ispunjavanja obaveza iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom od strane poslodavaca u FBiH.

Uputstvo i obrazac za vođenje evidencija o poslodavcima, plaćama i iznosu posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom , objavljeni su u “Službenim novinama FBiH” broj 52/15, te isti možete preuzeti klikom OVDJE