Izmjene zakona: Osnovica za obračun doprinosa povećava se za 5 posto?

vladaOsnovni razlog za ove izmjene je stvaranje pravnog osnova za stimuliranje proizvodnje u niskoakumulativnim djelatnostima kroz olakšice na plaće za zaposlenike u tekstilnoj, kožarskoj i proizvodnji obuće, rudnicima uglja, kao i u tradicionalnim esnafskim zanatima, kako bi ove djelatnosti uz niske troškove plaća zaposlenika bili održivi i konkurentni na tržištu.

Naime, u odredbama dosadašnjeg zakona bile su propisane olakšice za umanjenu osnovicu za obračun doprinosa koje mogu biti korištene samo ukoliko se isplaćuju najniže plaće (350 KM), pa su se praktički teško mogle koristiti s obzirom na izuzetno nizak propisani prag plaća.

Sada je propisano da povlaštena osnovica za obračun doprinosa bude nešto veća i da, umjesto 25 posto od prosječne plaće, iznosi 30 posto uz isplaćenu neto plaću koja ne prelazi 60 posto od prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji.

Ove izmjene će dovesti do toga da će se za svakog uposlenika plaćati doprinos uvećan za oko 30 KM, što će dovesti do povećanja prihoda fondova od doprinosa u iznosu od oko sedam milijuna KM  za godinu. Ocjenjenjuje se da će ovim izmjenama biti obuhvaćeno oko 20.000 zaposlenika.

Ovim zakonom uvode se kao obveznici uplate doprinosa i trgovci pojedinci koji rade na otvorenim  pijacama i zatvorenim boksovima, gdje je također propisana povlaštena osnovica za obračun doprinosa u istoj visini olakšica kao i u niskoakumulativnim granama, što će omogućiti prelazak iz neformalne u formalnu ekonomiju.

U ovu grupu sa olakšicama uključeni su i taksi prijevoznici jer su posebnim propisom svrstani u niskoakumulativne djelatnosti i kao porezni obveznici imaju isti tretman kao samostalne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata, saopćili su iz Vlade Federacije.

IZVOR: Akta