Federacija BiH dobila novi Zakon o PIO, uvodi se bodovni sistem za obračun penzija

penzijaDom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju sa 31 glasova za, 13 glasova protiv i 3 suzdržana glasa.
.
.Ovim izjašnjavanjem Doma naroda omogućeno je njegovo stupanje na snagu jer je ranije usvojen u Predstavničkom domu.
.
Novim Zakonom o PIO-u predviđen je novi bodovni sistem za obračun visine penzija u Federaciji BiH, a predlagači zakona su više puta ponovili da će biti pravedniji i da će uvesti više reda u oblast penzijsko-invalidskog osiguranja.
.

Za razliku od dosadašnjeg, u novom zakonu o PIO-u koji je Vlada FBiH utvrdila 24. oktobra, prepoznaju se jednokratna povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do jula 1998. godine u iznosu od 10 posto i pet posto povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do 31. decembra 2007. godine.

Novi zakon će, prema mišljenju Vlade FBiH, ublažiti razlike u penzijama penzionera koji su ušli u penzijski sistem do 1998. godine, a istovremeno će približiti odnosno ujednačiti visine penzija za penzionere koji su otišli u penziju po novom zakonu kroz vrijednost boda od 14 KM.

Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača kazao je da je cilj Prijedloga Zakona o PIO-u stabilizirati penzioni sistem i omogućiti pravičniji sistem izračuna penzija uvođenjem bodovnog sistema.

Uz ostalo, prezentirani su izračuni penzija za različite kategorije, pa je napomenuto da bi penzija učiteljice sa 40 godina staža po trenutnom zakonu bila 635 KM, a prema novom bila bi 672 KM, odnosno 37 više.

Drljača je napomenuo da bi, kada je riječ o penzionerima koji su radni vijek proveli u realnom sektoru, bila penzija uvećana za 25 maraka. To isto, prema njegovim riječima, važi i za policijske službenike.

IZVOR: Klix.ba