Elektronsko podnošenje poreznih prijava/obrazaca

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, broj: 48/21), koji je stupio na snagu 26.06.2021. godine, poreznim obveznicima propisana obaveza da od 01.10.2021. godine Poreznoj upravi Federacije BiH podnose elektronskim putem sljedeće porezne prijave/obrasce:

  1. Obrazac APR-1036 – Akontacija poreza po odbitku rezidenta (član 12. stav 5),
  2. Obrazac MIP 1023 – Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (član 31. stav 5),
  3. Obrazac PMIP-1024 – Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (član 32. stav 5),
  4. Obrazac GIP-1022 Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim naknadama (član 33. stav 2),
  5. Obrazac ASD -1032 Akontacije poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti, (član 57. stav 10),
  6. Obrazac AUG-1031 Akontaciju poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti (član 57. stav 10),
  7. Obrazac PDN-1033 Prijave poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne (član 57. stav 10).

U vezi s navedenim, Porezna uprava obavještava porezne obveznike koji su registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a da će navedene obrasce moći podnijeti elektronski s već postojećim pristupom E-uslugama, bez bilo kakvih dodatnih kontakata s Poreznom upravom.

Porezni obveznici koji nisu registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a i koji nemaju važeći certifikat za pristup informacionom sistemu Porezne uprave, mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave za registraciju i podnijeti uredno popunjenu i potpisanu:

  1. Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/IZJAVA_Inter.pdf ) i
  2. Prijavu koja sadrži podatke o osobama ovlaštenim za korištenje usluge Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH(http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Porezni_obveznik_-Obveznik_uplate_doprinosa_Int.pdf ).

Uputstvo za korištenje E-usluga nPIS-a nalazi se na web stranici Porezne uprave:

http://www.pufbih.ba, u dijelu: “E-USLUGE/SERVISI”, (link: http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7 ).

Pozivaju se porezni obveznici da ne čekaju posljednje dane za preuzimanje certifikata već da se obrate nadležnim poreznim ispostavama i da do 01.10.2021. godine osiguraju pristup informacionom sistemu Porezne uprave Federacije BiH za elektronsko podnošenje poreznih prijava/obrazaca.

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti putem:

 

Porezna uprava Federacije BiH