Drastičan pad prihoda u Federaciji

news-2013-Maj-novac_km_velika_708445273SARAJEVO, Budžet Federacije BiH /FBiH/ u prvoj polovini ove godine ostvario je prihode, primanja i finansiranja od 930,2 miliona KM ili 40 odsto manje od plana za ovu godinu.

Poreski prihodi iznose 623 miliona KM, neporeski 107 miliona, prihodi od donacija 600.000 KM, a primici od finansiranja 198 miliona KM, piše „Dnevni avaz“, pozivajući se na Izvještaj federalnog Ministarstva finansija o izvršenju budžeta.

List ističe da bi idealno ostvarenje prihoda trebalo da iznosi 1.167.100 miliona KM, što znači da su podbacili za 236,9 miliona KM.

To je posebno značajno kod prihoda od dividendi s obzirom na to da je umjesto planiranih 120 miliona KM ostvareno tek 1,8 miliona KM, a nema ni planiranih 254 miliona KM od stranog zaduživanja.

Ekonomski stručnjak iz Sarajeva Zlatko Hurtić smatra da je pad prihoda u Federaciji posljedica nepostojanja dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom /MMF/.

Prema njegovoj procjeni, federalna Vlada moraće da ubrza reforme s ciljem postizanja novog stendbaj-aranžmana sa MMF-om, ali i da preduzme drastične mjere budžetske štednje.

IZVOR: CAPITAL.ba