Objavljene izmjene Pravilnika o porezu na dohodak, omogućena isplata jednokratne pomoći radnicima bez poreza u visini od 1.080,00 KM

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 57/22 od 20.07.2022. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Izmjenama Pravilnika stvoreni su uslovi za neoporezivu isplatu 1.080 KM pomoći radnicima, shodno članu 19. Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa cijena (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/22).

Nadalje, smanjeno je i porezno opterećenje za ”paušalce” na način da će u periodu od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika (21.7.2022. godine) pa do 31.12.2022. godine, plaćati porez u visini od 50% propisanog iznosa. Podsjećanja radi, porezni obveznici kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, porez na dohodak plaćaju u sljedećim mjesečnim iznosima:
a) obveznici koji obavljaju obrtničke djelatnosti i djelatnosti koje su srodne obrtničkim, sami bez zapošljavanja drugih lica 70,00 KM (do 31.12.2022. godine u iznosu od 35,00 KM),
b) obveznici koji obavljaju stare i tradicionalne zanate 30,00 KM (do 31.12.2022. godine u iznosu od 15,00 KM),
c) obveznici koji obavljaju prijevoz putnika samo sa jednim sredstvom prijevoza 50,00 KM (do 31.12.2022. godine u iznosu od 25,00 KM),
d) obveznici koji obavljaju prijevoz tereta jednim prijevoznim sredstvom nosivosti do 8 tona 80,00 KM (do 31.12.2022. godine u iznosu od 40,00 KM),
e) obveznici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo ličnim radom izvan prodavnice 70,00 KM (do 31.12.2022. godine u iznosu od 35,00 KM).

 

Izmjene Pravilnika donosimo u nastavku u cijelosti:

PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/21, 77/21 i 20/22) u članu 10. stav (1) iza tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:

“e) Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/22).”

Član 2.

U članu 53. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:
“(5) Iznosi iz stava (1) ovog člana umanjuju se za 50% u periodu od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31.12.2022. godine.”

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Prečišćen Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak.