Dom naroda Parlamenta FBiH o Prijedlogu zakona o privrednim društvima

dom narodaDom naroda Parlamenta Federacije BiH danas bi se na sjednici, prema predloženom dnevnom redu, trebao izjašnjavati o Prijedlog zakona o privrednim društvima, koji je prije godinu dana usvojio Predstavnički dom.

Tako bi usvajanjem ovog prijedloga zakona u Domu naroda, Federacija dobila novi zakon o privrednim društvima, kojim se otklanja pravna nesigurnost i jača konkurentnost tržišta FBiH, kao i jedinstveni ekonomski prostor u BiH, te kreiraju istovjetni kriteriji za registraciju i početak obavljanja djelatnosti.

Zakon o privrednim društvima u FBiH u primjeni je od 1999. godine, od kada je pretrpio niz izmjena i dopuna, te će usvajanjem novog teksta zakona biti otklonjene postojeće prepreke u postupku upisa društava u Registar, kao i umanjeni troškovi cjelokupnog procesa, vrijeme trajanja postupka i smanjen broj neophodne dokumentacije.

Novim odredbama Zakona umanjuje se radno opterećenje uposlenika nadležnih institucija.

Cilj zakona je i poboljšanje poslovnog okruženja i privlačenje što većeg broja investicija, kako domaćih, tako i stranih, kojima će biti podržan srednjoročni ekonomski rast.

Zakon je veoma značajan u postizanju napretka i ispunjavanju zahtjeva vezanih za proces približavanja Evropskoj uniji.

Na dnevnom redu nalaze se i nacrti zakona o porezu na dobit, o trezoru u FBiH, o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH, i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine.

Delegati će razmatrati i nekoliko odluka o kreditnom zaduženju, izvještaje o radu pojedinih institucija, te izmjene zakona o poštanskom prometu FBiH, o čeku, o tržištu vrijednosnih papira, jer se ovi zakoni trebaju uskladiti sa Zakonom o prekršajima u smislu kaznenih odredbi.

IZVOR: FENA