Časopis Maj 2014

maj 2014S A D R Ž A J

1. Obrazac D PDV – dodatno pojašnjenje

2. Dr Asim Šaković

Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine

3. Denis Zukić, dipl. oec

PDV tretman nabavke i prodaje nekretnina

4. Dr sc. Dinka Antić

Standardna PDV prijava u funkciji pojednostavljenja administriranja porezima u EU

5. Safija Žilić, dipl. oec

Porezne olakšice i porezni stimulansi

6. Mr oec Mirna Pajević

Poslovanje sa gotovim novcem i isplate iz blagajne

7. Mr sc. Hasida Gušić

Kratkoročno finansiranje i njegove implikacije na solventnost i profitabilnost preduzeća

8. Semina Škandro

Specifični oblici finansiranja

9. Mr oec Erdin Hasanbegović

Konceptualni okvir za financijska izvještavanja u EU i BiH

10. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Klasteri

11. Alan Vajda, mag. iur.

Zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj

12. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Odnosi s medijima (s javnošću)

13. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Odgovornost zaposlenika i državnih službenika

14. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Ugovor o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa