Časopis Juli/Avgust

casopis juliS A D R Ž A J

1. Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2013. godine

2. Sanela Agačević, dipl. oec

Inspekcijske kontrole i računovođe

3. Emina Mešić, dipl. oec

Vrednovanje bilansnih i vanbilansnih pozicija u društvima za osiguranje

4. Dr sc. Jozo Piljić

Računovodstveni i porezni tretman biološke imovine

5. Denis Zukić, dipl. oec

Oporezivanje usluga u skladu sa članom 15. Zakona o PDV-u

6. Dr sc. Dinka Antić

Primjena gotovinskog računovodstva u sistemu PDV-a

7. Fuad Balta, dipl. oec

Oporezivanje imovine

8. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Nepoštivanje djelovanja mjenične klauzule “bez protesta” u praksi pojedinih izvršnih sudaca

9. Mr oec Mirna Pajević

Posredovanje u prodaji

10. Mr sc. Hasida Gušić

Ocjena isplativosti ulaganja

11. Safija Žilić, dipl. oec

Ugovori u privredi

12. Mr oec Erdin Hasanbegović

Mladen Šimšić

Organizacija funkcije finansijskog menadžmenta

13. Alan Vajda, mag. iur.

Uvjeti boravka i rada stranih državljana u Bosni i Hercegovini

14. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Ugovor o radu sa posebnim osvrtom na plaće i naknade plaće

15. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Međunarodni aspekti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja invalida sa osvrtom na stanje u Federaciji BiH

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa