22. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ: Sinergija2019

Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH u saradnji sa konsultantskom kućom FEB d.d. Sarajevo, organizira 22.  Međunarodni Simpozij koji će se i ove godine održati u Neumu, u periodu  03- 05. oktobra na temu: Sinergija2019

Cilj Simpozija je okupiti stručnjake iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, ekonomske teoretičare i praktičare, predstavnike državne administracije i regulatornih tijela, poduzetnike, te pripadnike računovodstvene profesije kojima je skup i posvećen. Kroz niz zanimljivih tema i komentara iz područja finansija, računovodstva i revizije namjera nam je nadograditi i proširiti postojeća znanja svih učesnika. Računovodstvo je profesija koja u stvarnosti podjednako pripada ekonomistima, pravnicima, menadžerima, političkim čelnicima, naučnicima – jednostavno svima.

Simpozij se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 10 bodova.

Sinergija2019

Grand Hotel Neum, 03– 05. oktobar 2019. godine

Prijava na Simpozij

PROGRAM SIMPOZIJA

Otvaranje simpozija

 • Ljubo Jurčić
  • Ekonomski aspekti BiH pristupanju EU
 • Senad Softić, Belma Čolaković
  • Interakcija između monetarne i fiskalne politike
 • Muharem Mašinović
  • Šta nam donosi novi Zakon o PDV-u? Osnovne primjedbe na  predloženi Zakon o strane poslodavaca i javnosti
 • Šerif Isović
  • Sinergija u poreznom sistemu u Federaciji BiH
 • Zijad Krnjić
  • Zadnja faza reforme penzijskog sistema u FBiH-prijelaz na finansijsko poslovanje preko JRT i planirane izmjene zakona o PIO

Porezi

 • Muharem Mašinović
  • Evidentiranje krajnje potrošnje – značaj, uticaj i osnovne smjernice
 • Hajrudin Hadžimehanović
  • Reformski dizajn poreza na dohodak
 • Sanela Agačević
  • Neusklađenost Zakona o porezu na dobit i novih  MSFI-jeva
 • Dinka Antić
  • Mjere u funkciji smanjenja  porezne evazije u EU u 2019. godini
 • Jasmina Hurić-Bjelan
  • Reforme porezne politike u zemljama Evropske unije
 • Jozo Piljić
  • Prijevare u sustavu PDV-a

Računovodstvo i revizija

 • Meliha Bašić
  • Efekti primjene MSFI 9 sa posebnim osvrtom na nefinansijski sektor
 • Danimir Gulin
  • Primjena MSFI-a kod kontrole i konsolidacije podružnica
 • Mirjana Hladika
  • Iskustva u primjeni MSFI-ja 16 Najmovi
 • Ramiz Kikanović, Senad Salkić, Reuf Kapić
  • Zalihe kao bitan faktor uspješnog poslovanja preduzeća
 • Benina Veledar
  • Uslovi za primjenu IPSAS-a u Federaciji BiH
 • Denis Zukić
  • Prednosti primjene Standarda za mala i srednja preduzeća
 • Kristina Mijić
  • Uticaj informacionih tehnologija na računovodstvene procese i računovođe
 • Edin Glogić
  • Uloga i značaj forenzičkog računovodstva u virtualnom poslovnom okruženju
 • Boris Tušek
  • Stanje djelovanja revizijskih odbora u javnom sektoru odabranih europskih zemalja
 • Jelena Poljašević
  • Koliko je revizija u zaštiti javnog interesa
 • Josipa Grbavac
  • Neovisnost u reviziji financijskih izvještaja u svijetlu „novog“ Kodeksa etike

Pravo i javne finansije

 • Vedad  Silajdžić
  • Mit o dobrom korporativnom upravljanju u javnim preduzećima
 • Igor Živko
  • Sinergija financijskog i realnog sektora
 • Haris Lokvančić
  • Sajber kriminal kroz prizmu korporativnog rizika: pojavni oblici, posljedice i presjek stanja
 • Silvije Orsag, Ante Džidić
  • Vrijednost slobodnog novčanog toka vs dodana vrijednost
 • Željko Šain, Edin Taso
  • Dijalektička povezanost rizika i osiguranja – stanje i perspektive u Bosni i Hercegovini
 • Lajoš Žager, Sanja Sever, M. Brozović
  • Statičko i dinamičko poimanje zaduženosti poslovnog subjekta

IV. FORUM INTERNIH REVIZORA POD NAZIVOM: “Interna revizija , trendovi, izazovi i mogućnosti” (petak, 04.10.2019. godine s početkom u 11:30)

 • Pozdrav učesnicima i uvodna riječ – Željko Šain (Predsjednik Skupštine Akademskog Udruženja) i Meliha Bašić (Predsjednik Akademskog Udruženja)
 • Meliha Bašić
  • Interna revizija, trendovi, izazovi i mogućnosti
 • Fatima Obhođaš
  • Aktuelnosti u internoj reviziji javnog sektora FBiH sa posebnim osvrtom na primjenu Pravilnika o provođenju FUK-a
 • Benina Veledar
  • Uloga interne revizije kod programskog budžetiranja u javnom sektoru
 • Jasmina Selimović
  • Rizici poslovanja u osiguravajućim društvima i interna revizija
 • Haris Lokvančić
  • Evolucija cyber kriminala i uloga interne revizije

SVEČANA VEČERA UZ ZABAVNI PROGRAM

ZAKLJUČCI SIMPOZIJA

 INFORMACIJE O SIMPOZIJU

Naknada za učešće:

 • 290,00 KM (sa PDV-om)

Prijave za učešće:

 • FEB d.d. Sarajevo ili Udruženje-Udruga računovođa i revizora FBiH
 • M.M. Bašeskije broj 11 Sarajevo
 • Tel.: 215-802, 210-714 i 214-874
 • Fax: 204-676
 • e-mail: feb@feb.ba

Računi za uplatu

 • FEB d.d. Sarajevo:
  • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
  • UniCredit Bank d.d. Mostar 3389002207884134
  • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077

Smještaj i prevoz

Učesnici sami rezervišu i snose troškove smještaja i prevoza. Rezervacije za smještaj mogu se izvršiti kod:

POČETAK RADA U 10 SATI

Sve informacije na telefone:

033 / 215-802, 214-874, 210-714

 

BROJ MJESTA JE OGRANIČEN