Objavljen Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 103/21 od 22.12.2021. godine je objavljen Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Ovim zakonom uređuju se kriteriji, uvjeti i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, ovlaštenja reprezentativnog sindikata i udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine , postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti i druga pitanja od značaja za postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, ako drugim zakonom nije drugačije određeno.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.