Objavljen Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 49/21 od 23.06.2021. godine objavljen je Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova.

Ovim zakonom uređuje se postupak mirnog rješavanja radnih sporova (individualnih i kolektivnih), način određivanja miritelja i arbitara i druga pitanja od značaja za mirno rješavanje radnih sporova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, ako drugim zakonom nije drugačije određeno.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH.

Tekst Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.