WEBINAR: Praktičan prikaz izrade Izvještaja o procjeni ekonomske vrijednosti preduzeća, Računovodstveni i porezni tretman promjena vrijednosti bilansnih stavki

WEBINAR – Kontinuirana edukacija procjenitelja, računovođa i revizora

 • UVODNE NAPOMENE U VEZI SA PROCJENOM BILANSNIH POZICIJA
 • PRAKTIČAN PRIKAZ IZRADE IZVJEŠTAJA O PROCJENI EKONOMSKE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA
 • RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN PROMJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA

 

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje webinar na temu procjene vrijednosti preduzeća. Webinar je namijenjen Ovlaštenim procjeniteljima, kao i licima koji nemaju certifikat ovlaštenog procjenitelja ali ih interesuju teme procjene vrijednosti imovine.

Webinar je koncipiran na način da učesnicima pruži detaljan i praktičan prikaz izrade Izvještaja o procjeni vrijednosti preduzeća, što će omogućiti onima koji nemaju dovoljno iskustva u procjeni da se praktično upoznaju sa svim elementima Izvještaja o procjeni.

Prilikom prezentacije procjene, predavači će koristiti DCF metod i te na primjeru konkretnog društva sa stvarnim iznosima.

Pored prezentacije same procjene vrijednosti preduzeća, predavači će prikazati i način računovodstvenog evidentiranja procijenjenih vrijednosti, kao i poreznog tretmana nastalih razlika.

 

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 31.10.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 31.10. do 05.11.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 31.10. do 05.11.2022. godine

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u procjeniteljskoj/računovodstvenoj/revizorskoj profesiji (7 bodova/sati).

 

PROGRAM WEBINARA

UVODNE NAPOMENE

 • Procjena bilansnih pozicija shodno zahtjevima Zakona o računovodstvu i revziji
 • Obaveza procjenjivanja bilansnih pozicija
 • Cilj vršenja procjene vrijednosti imovine, obaveza i kapitala
 • Procjena bilansnih pozicija kod subjekata od javnog interesa
 • Ko može vršiti procjenu bilansnih pozicija?
 • Prava i obaveze ovlaštenih procjenitelja
 • Edukacija i sticanje certifikata – SRRFBIH
 • MSPV (International Valuation Standards – MSPV 2022 – primjena od 31.01.2022. god)

PRAKTIČAN PRIKAZ IZRADE IZVJEŠTAJA O PROCJENI EKONOMSKE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA

 • Sažetak (predmet izvještaja, korištene metode, rezultat procjene, poziv na korištene standarde…)
 • Uvod (podaci o naručitelju izvještaja, angažovanost, vizija i misija, pretpostavke o neograničenosti poslovanja, uslovi za primjenu DCF metode…)
 • Analiza makroekonomskog i mikroekonomskog okruženja (kretanje BDP-a, podaci sa Agencije za statistiku i CBBiH, SWOT analiza, analiza rizika…)
 • Analiza općeg ekonomskog okruženja (horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izvještaja)
 • Analiza osnovnih finansijskih pokazatelja Društva (pokazatelji investicija, finansiranja, likvidnosti, obrta…)
 • Procjena ekonomske vrijednosti Društva (CAPM model, rizici investiranja, beta koeficijent, WACC, DCF metod

RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN PROMJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA

 • MRS 36 – Umanjenje vrijednosti
 • Pokazatelji koji ukazuju da je potrebno izvršiti procjenu vrijednosti imovine
 • Koliko često se vrijednost imovine mora procjenjivati shodno MRS?
 • Razlika u primjeni MRS/MSFI i MSFI za MSP
 • Računovodstveno evidentiranje rezultata procijene
 • Porezni tretman umanjena vrijednosti
 • Porezni tretman povećanja vrijednosti

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 31.10. do 05.11.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 31.10. do 05.11.2022. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u procjeniteljskoj/računovodstvenoj/revizorskoj profesiji (7 bodova/sati).

 

PREDAVAČI:

 • Mirna Pajević Rožajac
 • Ahmed Aljukić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        100,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  120,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14