ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 25.05.2021.: AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA, PDV TRETMAN DOMAĆIH I INO USLUGA, ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI, TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE, DRUGE AKTUELNOSTI

Zbog velikog interesovana za webinar pod nazivom ”Akteulnosti iz oblasti indirektnog oporezivanja, PDV tretman ino i domaćih usluga, Zakon o sprječavanju pranaj novca, Trgovina, Proizvodnja…”, otvorene su nove prijave za 25.05.2021. godine.

 

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA
 • PDV TRETMAN DOMAĆIH I INO USLUGA
 • ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI
 • TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Učesnicima webinara će se obratiti predstavnici UINO u dijelu teme koja se odnosi na Aktuelna pitanja iz oblasti indirektnog oporezivanja.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 25.05.2021. godine

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM WEBINARA

AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA (predavanja od strane predstavnika UINO)

 • Najčešće pogreške kod evidentiranja elektronskog KIF-a i KUF-a
 • Prekršajni nalozi za neuredno podnesene elektronske prijave
 • Način podnošenje izmjenjene PDV prijave
 • Dodatna PDV prijava
 • Razlika između dodatne i izmijenjene PDV prijave
 • Povrat poreza i porezni kredit
 • Popunjavanje PDV prijave po Rješenju UINO
 • Evidentiranje krajnje potrošnje
 • Prefakturisanje, promet da ili ne?
 • Popunjavanje PDV prijave kod reeksporta
 • Druga aktuelna pitanja iz oblasti indirektnog oporezivanja

PDV TRETMAN DOMAĆIH I INO USLUGA

 • PDV tretman ino-usluga
 • Oprez prilikom “vozanja” PDV-a
 • Računovodstveno i porezno postupanje u slučaju neobračunavanja PDV-a na ino usluge, odnosno na “vozanje” ino usluga
 • Instrukcija o postupku podnošenja PDV prijave u slučaju “vozanja” PDV-a
 • Praktičan prikaz popunjavanja PDV i DPDV prijave
 • PDV tretman usluge prevoza izvršenog od ino-lica
 • Obaveza obračuna PDV kod pružanja besplatnih usluga
 • Pružanje usluga bez naknade
 • Usluge popravke opreme i motornih vozila
 • Oporezivanje sponzorstva
 • Uvođenje direktora bez zasnivanja radnog odnosa u sistem PDV-a
 • Ispravka PDV-a (KO) na ino usluge
 • Osnovica za obračun PDV-a na uslugu “stavljanje osoblja na raspolaganje”
 • Usluge povezane sa izvozom/uvozom
 • Usluga davanja u zakup zemljišta i nekretnina
 • Oporezivanje naknada štete
 • Prefakturisanje troškova zakupa

ZAKON O SPRJEČAVANU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

 • Računovođe, revizori i porezni savjetnici kao obveznici primjene Zakona
 • Zadaci i obaveze
 • Kontrola od strane finansijske policije
 • Posebne obaveze lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti (advokati, advokatska društva, revizorska društva, samostalni revizori, fizička i pravna lica koja obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja)
 • Imenovanje ovlaštenih osoba iz oblasti sprječavanja pranja novca
 • Obavezna izrada internog programa procjene rizika
 • Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija
 • Redovito obrazovanje i stručno osposobljavanje
 • Ograničenja u gotovinskom plaćanju
 • Čuvanje i zaštita podataka i vođenje evidencija
 • Obaveza obavještavanja nadležnih organa
 • Kaznene odredbe za pravna lica i odgovorna lica

TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE

 • Veleprodaja vs maloprodaja
 • Šta inspektori traže u kontrolama trgovaca?
 • Obaveze trgovca prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača
 • Elektronsko vođenje trgovačkih knjiga
 • Trgovačka knjiga kod ugostitelja, (ne)postojanje obaveze vođenja
 • Evidentiranje popusta, otpisa, manjkova i sl. putem trgovačke knjige
 • Redni broj trgovačke knjige na artiklima
 • Trgovačka roba i vlastiti proizvodi u istoj prodavnici i na skladištu
 • Komisiona prodaja i posredovanje
 • Prodaja u tranzitu, računovodstveno evidentiranje i porezni aspekt
 • Vanjskotrgovinski promet obrtnika
 • Postupci pri zatvaranju trgovačke radnje
 • Postupci pri prelasku iz trgovačke radnje u privredno društvo
 • Mogućnost prenosa zaliha bez obračuna PDV-a
 • Proizvodnja po stvarnim i planskim cijenama
 • Šta sve MORA ući u vrijednost proizvoda
 • Praktični primjer efekta pogrešnog vrednovanja zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda
 • Zalihe usluga u toku

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Primjena Novog Zakona o računovodstvu i reviziji
 • Registar pravnih i fizičkih lica koji pružaju računovodstvene usluge
 • Izmjene koje se odnose na Zakon o zaštitu na radu

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 25.05. do 30.05.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 25.05. do 30.05.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-mail. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Milica Vidović, predstavnik UINO
 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14