(VIDEO) Preuzimanje, popunjavane, kontrola i podnošenje finansijskih izvještaja

Zbog velikog broja upita u vezi sa preuzimanjem i podnošenjem finansijskih izvještaja preko stranice FIA-e, u nastavku donosimo dio video materijla sa webinara FEB-a koji će dati odgovor na sva sporna pitanja.

Kako bi vam olakšali sam način popunjavanja obrazaca, u nastavku možete preuzeti i pravilnike o sadržaju i formi finansijskih izvještaja. Ovim pravilnicima data je veza između AOP-a i kontnog okvira.
– Pravilnik za privredna društva
– Pravilnik za neprofitne organizacije 
– Pravilnik za banke i druge finansijske institucije