Usvojen Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški

U “Službenim novinama FBiH” br. 68/18 od 29.08.2018. godine objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški.

Ovim Pravilnikom propisuju se opći i posebni uslovi koje moraju ispuniti poljoprivredna gazdinstva te druga pravna i fizička lica koja mogu ostvariti pravo na podrške, potrebna dokumentacija, način ostvarivanja prava na novčanu podršku po Modelu ostalih vrsta podrški, kontrola, nadzor i povrat podrške, obrasci i prihvatljivi troškovi.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 30.08.2018.godine