Uredba o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće(u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine

U “Službenim novinama Kanatona Sarajevo”, broj 49/20 0d 10.12.2020 godine je oblavljena Uredba o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće(u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.

Ovom uredbom uređuje se način raspisivanja javnog poziva i rješavanje prijava, kriteriji za isplatu i način finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni, odnosno juli 2020. godine, isplata sredstava i pravna zaštita poslovnih subjekata koji apliciraju na javni poziv.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Uredbu možete preuzeti OVDJE.