Uredba o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne neto mjesečne plaće(u FBiH) za mjesece u 2021. godini

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 16/21 od 22.04.2021. godine je objavljena Uredba o postupku cijele ili dijela minimalne neto mjesečne plaće(u FBiH) za mjesece u 2021. godini.

Ovom uredbom uređuje se donošenje odluke o odobravanju finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za odnosni mjesec u 2021. godini, raspisivanje javnog poziva, prijava na javni poziv, pregled prijava i dokumentacije, subjekti koji su isključeni iz finansiranja, uslovi za ostvarivanje prava na uplatu, maksimalni iznos minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) koji se može uplatiti, donošenje odluke o utvrđivanju iznosa dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za uplatu, donošenje odluke o odobravanju i uplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH), objava listi poslovnih subjekata i pravna zaštita poslovnih subjekata koji su se prijavili na javni poziv.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Uredbu možete preuzeti OVDJE.