Objavljena Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće u FBiH za 2022. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 106/21 od 31.12.2021. godine, objavljena je Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće. Ovom uredbom se propisuje metodologija utvrđivanja iznosa najniže plaće i usklađivanje najniže plaće.

Najniža neto plaća ne može iznositi manje od 55% prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pod prosječnom mjesečnom neto plaćom u Federaciji BiH, u smislu ove uredbe, smatra se prosječan iznos mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u Federaciji u periodu januar – septembar tekuće godine koji objavljuje Federalni zavod za statistiku.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će odlukom, u skladu sa članom 78. stav (1) Zakona o radu, utvrditi iznos najniže plaće za 2022. godinu. Utvrđeni iznos najniže plaće se primjenjuje na plaću za januar 2022. godine i sve naredne mjesece do 31.12.2022. godine.

Ova uredba stupa na snagu nerednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće.