Uputstvo o postupku zaprimanja dokumentacije u registar finansijskih izvještaja, provjeri potpunosti i tačnosti dokumentacije i načinu vođenja registra

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 72/21 od 10.09.2021. godine je objavljeno Uputstvo o postupku zaprimanja dokumentacije u registar finansijskih izvještaja, provjeri potpunosti i tačnosti dokumentacije i načinu vođenja registra.

Ovim uputstvom propisuje se postupak zaprimanja dokumentacije (finansijski izvještaji, posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku i ostali dokumenti uz finansijske izvještaje) u Registar finansijskih izvještaja, provjera potpunosti i tačnosti dokumentacije zaprimljene u Registar, kao i način vođenja Registra.

Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Uputstvo možete preuzeti OVDJE.