U proceduri: Zakon koji stimulira dužnike da vraćaju porez

propisiPoslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Anto Domazet uputio je u proceduru Prijedlog zakona o dopuni Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, koji bi Komisija za finansije i budžet tog doma trebala razmatrati  u prvoj komisijskoj fazi.

Domazet je jučer Agenciji Fena kazao da je intencija tog zakona bila da stimulira dužnike koji imaju dug po osnovu indirektnih poreza, koji iznosi oko 312 miliona, da izmire te obaveze čim prije tako što bi bili oslobođeni zateznih kamata i tereta prinudne naplate.

“Želio sam da napravimo takav sistem koji će stimulirati dužnike da uzmu kredite kod banke, izmire obaveze, plate dakle kamatu banci, ali da to bude znatno manji teret nego što bi bile koristi od toga što bi im se oprostile zatezne kamate i tereti prinudnog izvršenja”, kazao je Domazet.

Dodao je da je taj prijedlog napravio imajući u vidu zaključke iz niza ranijih analiza i posebno zaključke u vezi s izvještajem Uprave za indirektno oporezivanje, koji je razmatrala Komisija, kada je uočeno da postoji konstantan dug po osnovi indirektnih poreza i kada je sugerirano da se poduzmu neke mjere da bi se taj dug prevazišao.

“Namjera moja je bila upravo da takvu jednu mjeru predložim. Vido sam da je Uprava za indirektno oporezivanje zauzela negativan stav, u smislu da oni obrazlažu da imaju sistem kojim će izvršiti naplatu. Drugi razlog, navode da je potrebno izvršiti nekakve izmjene u softverskom sistemu koje bi koštale oko tri miliona. Zatim, da bi na taj način bili dovedeni u neravnopravan položaj dužnici koji uredno izmiruju svoje obaveze itd.”,  kazao je Domazet.

Dodao je da on može da uvaži neke stavove Uprave za indirektno oporezivanje.  – Ali, čini mi se da je ovo bila prilika da se postigne jedan efekt u obaranju nivoa duga, a ovako mislim da će nastavit se i dalje isto stanje u kome će konstantno biti jedan nivo duga po osnovu indirektnih poreza, dok ćemo dugo vremena biti svjedoci toga da postoji jedan određeni nivo nenaplaćenih poreza – kazao je Domazet.

Mislim, naveo je, da je bila prilika da primijenimo jednu mjeru koja  bi imala sigurno jedan pozitivan efekt, mobilizirajući efekt za dužnike da izmire svoje obaveze i da ostvare izvjesne efekte iz tog napora, zaduživanjem kod banaka da izmire obaveze, a da imaju efekte u ovom oslobađanju od zateznih kamata i tereta izvršenja.

Domazet kaže da nije nezadovoljan, te da je učinio ono što je smatrao da je potrebno.

 “Vrijeme će pokazati da li će biti potrebno u budućnosti ovakav jedan prijedlog izmjena ipak da uslijedi kako bi se razriješio problem efikasne naplate indirektnih poreza”, kazao je Domazet.  Mi, dodao je, respektiramo stav Uprave za indirektno oporezivanje. “Sam neću insistirati više na tom zakonu. Za mene je dovoljno da je Uprava dala negativno mišljenje i mislim da je ona kompetentna institucija. Mi ćemo poštovati njen stav”, kazao je Domazet, koji je i član Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH.

IZVOR: www.ekapija.com