SRRFBiH: Potvrda o samoedukaciji

Na web stranici Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, objavljena je Potvrda o sastavljanju ili sudjelovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizijskog izvještaja.

Napominjemo da se potvrda ISKLJUČIVO šalje putem faksa Saveza na broj 036/334-184 do 03.12.2019. radi pravovremenog izdavanja licenci za 2020. godinu.

Potvrdu možete preuzeti putem sljedećeg linka POTVRDA