SRRFBiH: Obavijest o objavi profesionalnih standarda (MSFI/MRS, IFRIC, Godišnja unapređenja)

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH (www.srr-fbih.org), objavljena je Obavijesto objavi profesionalnih standarda. Obavijest donosimo u cijelosti u nastavku:

Poštovani članovi,

Obaviještavamo Vas da su na stranici Saveza objavljeni sljedeći dokumenti:

  • Izmjene i dopune MSFI-ja 9- Karakteristike prijevremene otplate sa negativnom naknadom
  • Izmjene i dopune MRS-a 28- Dugoročni udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim poduhvatima
  • Izmjene i dopune MRS-a 19- Izmjene, ograničenja ili izmirenja plana
  • Izmjene i dopune MRS-a 40- Prijenosi ulaganja u nekretnine
  • IFRIC tumačenje 22 – Transakcije u stranim valutama i avansno plaćanje naknada
  • IFRIC tumačenje 23 – Neizvjesnost u pogledu postupanja s porezom na dobit
  • Godišnja unapređenja MSFI za ciklus 2014. – 2016.
  • Godišnja unapređenja MSFI za ciklus 2015. – 2017.

Link u nastavku http://www.srr-fbih.org/msfimrs-14

 

Izvor: www.srr-fbih.org