Saopštenje Federalnog zavoda za statistiku o koeficijentima rasta cijena u Federaciji BIH u junu 2018. godine

Federalni zavod za statistiku dao je saopštenje o Koeficijentima rasta cijena u Federaciji BiH u junu 2018. godine koje je objavljeno u “Službenim novinama Federacije BiH”, br. 56/18 od 18.7.2018.godine.

U Saopštenju stoji koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu junu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec je -0,001. Više na: