Preuzmite sve izmjene i dopune Odluka o visini komunalne takse u Kantonu Sarajevo

Zbog velikog broja upita u vezi sa obavezom plaćanja komunalne takse u Kantonu Sarajevo, a sve radi izmjena i dopuna Zakona o komunalnim taksama u KS objavljenih u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” broj 28/18 od 05.07.2018. godine, donosimo vam objavljene općinske Odluke o visini komunalne takse.

  1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Vogošća objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br. 1/19 od 10.01.2019. godine;
  2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Hadžići objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br. 1/19 od 10.01.2019. godine;
  3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Ilidža objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br. 51/18 od 13.12.2018.godine;
  4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Ilijaš objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br.50/18 od 06.12.2018. godine;
  5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Novo Sarajevo objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br. 1/19 od 10.01.2019. godine;
  6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Trnovo objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br. 2/19 od 17.01.2019. godine;
  7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Centar objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br. 2/19 od 17.01.2019. godine;
  8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Novi Grad  objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br. 2/19 od 17.01.2019. godine;
  9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Stari Grad objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo br. 5/19 od 31.01.2019. godine

Napomena: prijava za razrez takse podnosi se do 31. januara tekuće godine, prema stanju na dan prvog januara tekuće godine za koju se razrez vrši.