Prestala obaveza vođenja knjige KEUB

U “Službenom glasniku BiH” broj 28/19 od 12.04.2019. godine objavljeno je Uputstvo o stavljanju van snage uputstva o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige evidencije utroška brašna.

Ovim Uputstvom van snage je stavljeno Uputstvo o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige evidencije utroška brašna koje je objavljeno u “Službenom glasniku BiH” broj 11/11 od 14.2.2011. godine.  Stavljanjem van snage predmetnog Uputstva ukinuta je između ostalog i obaveza vođenja knjige evidencije utroška brašna (KEUB).  Ove izmjene primjenjuju se od 20.02.2019. godine.

Uputstvo koje je stavljeno van snage možete preuzeti preko sljedećeg linka UPUTSTVO