Pravilnik o popisu obrta

U “Službenim novinama Fedearcije Bosne i Hercegovine”, broj 42/22 od 01.06.2022. godine je objavljen Pravilnik o popisu obrta.

Ovim pravilnikom propisuje se popis obrta koji se mogu obavljati u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/21) i uslovi za njihovo obavIjanje.

Ako djelatnost za koju se traži osnivanje obrta nije predviđena važećim propisima, nadležno tijelo odlučuje o upisu bliže određujuće djelatnosti i njenu pripadnost postojećim djelatnostima, u skladu sa važećom klasifikacijom djelatnosti i svrstava je u najbliže područje, oblast, granu i razred.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Pravilnik o popisu obrta.