Potrebna vam je stručna pomoć u donošenju novog Pravilnika o računovodstvu, zatražite neobvezujuću ponudu od Konsultantske kuće FEB d.d.

Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH, propisana je obaveza svakom pravnom licu da posjeduje interni akt o računovodstvu, tj. Pravilnik o računovodstvu.

Ovim aktom uređuje se sljedeće:

  • organizacija računovodstva,
  • interne računovodstvene kontrole,
  • računovodstvene politike,
  • određivanje lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promjene,
  • kretanje knjigovodstvenih isprava i rokovi za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje,
  • postupak pripreme, sastavljanja i prezentacije finansijskih izvještaja,
  • postupak prikupljanja, obrade i prezentacije podataka u vezi sa pripremom i sastavljanjem izvještaja o poslovanju, te finansijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe
  • druga pitanja od značaja za uspostavljanje efikasnog sistema knjigovodstva i računovodstva u pravnom licu.

Kompleksnost u donošenju novih Pravilnika o računovodstvu, ogleda se u činjenici da je posljednjih godina objavljen veliki broj novih standarda, te da tekst Pravilnika mora biti u skladu sa aktuelnim MRS/MSFI ili MSFI za MSP, kao i sa tekstom novog Zakona o računovodstvu i reviziji.

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo okuplja stručna lica koja vam mogu pomoći prilikom donošenja novog Pravilnika o računovodstvu. Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć budite slobodni da nam se javite sa zahtjevom za dostavljanje neobvezujuće ponude. Zahtjev možete poslati upitom na mail pitanja@feb.ba.