Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da sve nastale porezne obaveze plate do 31.12.2018. godine

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da je do kraja tekuće fiskalne godine ostalo još nekoliko dana i poziva ih da do 31.12. 2018. godine izvrše  plaćanje dospjelih poreznih obaveza i da Poreznoj upravi Federacije BiH dostave zakonom propisane prijave, te novu poslovnu godinu započnu bez poreznih obaveza.

Podnošenjem poreznih prijava i plaćanjem poreznih obaveza u skladu sa zakonom porezni obveznici neće biti izloženi riziku izricanja kazni, i to:

  • za neplaćanje poreza na dobit do 100.000,00 KM,
  • za nepodnošenje poreznih prijava do 100.000,00 KM,
  • za neplaćanje doprinosa do 5.000,00 KM, kao ni
  • plaćanja kamate po stopi od 0,04% dnevno, odnosno na godišnjem nivou 14,6%.

Cilj Porezne uprave FBiH nije sankcionisanje i kažnjavanje poreznih obveznika.
Naš cilj je da svaki porezni obveznik ispunjava zakonom propisane obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun.

Pozivamo i molimo porezne obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna upava Federacije BiH želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava Federacije BiH se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji su uredno izvršavali svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da to blagovremeno čine.

Svim preznim obveznicima Porezna uprava Federacije BiH želi sretnu i uspješnu Novu godinu sa žaljom da ista započne bez duga za porezne obaveze.

Vaša Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Izvor: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine