Odluka o visini i roku za uplatu članarine za 2019. godinu

Upravni odbor Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH je na sjednici održanoj u 04.03.2019. godine donio Odluku o visini i roku za uplatu članarine za 2019. godinu.

Prema tekstu navedene Odluke, članarina za 2019. godinu iznosi 50,00 KM. Rok za uplatu članarine za 2019. je 31.10.2019.

Osobe koje steknu zvanje u računovodstvenoj profesiji na ispitnom roku koji se provodi u novembru 2019. obvezne su uplatiti članarinu za 2019. najkasnije do 31.12.2019.

Članarina za 2019. godinu uplaćuje se na transakcijski račun Saveza otvoren kod:
– UniCredit Bank BH, broj: 3381002202148245
– Sparkasse Bank BH, broj:1990490058318678
s naznakom imena i prezimena člana, broja evidencijske knjižice dobivene od Saveza i godine za koju se vrši uplata članarine.

Izvor: www.srr-fbih.org