Odluka o utvrđivanju akcize na cigarete i duhan za 2022. godinu

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 67/21 od 05.11.2021. godine je objavljena Odluka o tvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2022. godinu.

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje, koji se primjenjuju od 1. januara 2022. godine.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se od 1. januara 2022. godine.

Odluku preuzmite OVDJE.