Odluka o iznosu najniže plaće za 2023. godinu

U “Službenim novinama Federacije BiH” broj 2/23 od 13.01.2023. godine, objavljena je Odluka o iznosu najniže plaće za 2023. godinu.

Odluku donosimo u nastavku u cijelosti:

 

ODLUKA O IZNOSU NAJNIŽE PLAĆE ZA 2023. GODINU

I.

Najniža plaća za period od 01. januara do 31. decembra 2023. godine utvrđuje se u neto iznosu od 596,00 KM.

II.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.