Objavljene izmjene Pravilnika o PDV-u

U ”Službenom glasniku BiH”, broj 47/22 od 19.7.2022. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u.

Izmjene se odnose na:

  • Nova pravila u oporezivanju prodaje nekretnina
  • Podnošenje PDV prijave
  • Obaveze za postupanje u građevinskoj djelatnosti
  • PDV tretman usluga prevoza
  • PDV tretman prodaje u slobodnim zonama

Izmjene Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivaja u Službenom glasniku, tj. od 27.7.2022. godine. Izmjene možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/iSXclb13mLM=