Objavljene izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U ”Službenim novinama FBiH”, broj 77/21 od 29.9.2021. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Izmjene i dopune stupaju na snagu od 30.09.2021. godine.

Pravilnik možete preuzeti na sljedećem linku IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA 77-21