Objavljena Uredba o isplati pomoći od strane poslodavca

U ”Službenim novinama FBiH” broj 96/23, od 13.12.2023. godine zvanično je objavljena Uredba o isplati pomoći od strane poslodavaca, kojom je data mogućnost poslodavcima da svojim radnicima isplate neoporezivu novčanu pomoć u iznosu od 2.520,00 KM.

U nastavku donosimo najznačajnije odredbe iz Uredbe:
– pravo na pomoć imaju radnici zatečeni u radnom odnosu na dan isplate novčanog iznosa;
– maksimalni iznos neoporezive pomoći iznosi 2.520,00 KM;
– pomoć se može isplatiti u periodu od 14.12.2023 – 30.6.2024. godine;
– isplata pomoći će se vršiti isključivo na transakcijske račune radnika;
– isplata pomoći može se izvršiti jednokratno ili u maksimalno šest tranši (dijelova), s tim da ukupno isplaćeni iznos ne smije preći 2.520,00 KM.
– isplata pomoći vrši se svim radnicima koji su zatečeni u radnom odnosu na dan isplate pomoći, bez diskriminacije na bilo koji način;
– poslodavac je dužan donijeti interni akt (npr. odluku, pravilnik) kojim će se, između ostalog, urediti iznos pomoći, datum isplate, broj tranši i uslovi isplate,
– poslodavac nije obavezan isplatiti predmetnu pomoć.

Uredba o isplati pomoći od strane poslodavca